location

Jawor

ul Kuziennicza 9

SprutCam a Maszyna?

blog

 

MASZYNA

Podczas generowania technologii obróbki części SprutCAM bierze pod uwagę kinematykę maszyny. Dzięki temu możliwe jest tworzenie programów dla maszyn o różnych konfiguracjach i przeliczone ruchy narzędzia nie wymagają żadnych dodatkowych modyfikacji w celu dopasowania do specyficznych cech maszyny.

W przypadku, gdy kinematyka maszyny jest standardowa i nie ma potrzeby weryfikacji wzajemnych ruchów jej elementów, ścieżka narzędzia jest obliczana dla jednego ze standardowo dostępnych schematów maszyn nie posiadających opisu elementów maszyny, ani ich wzajemnego położenia.

W trakcie tworzenia programu polecenia generowane są nie tylko dla głównych osi, ale także dla dodatkowych, jak na przykład uchwyt podtrzymujący, konik, czy hamulce osi obrotowej.

Schemat kinematyki maszyny może zawierać różne urządzenia, zarówno sterowane ręcznie, jak i programowo.

 

NARZĘDZIE

Narzędzia różnego typu można łączyć w biblioteki narzędzi lub lokalne «pojemniki narzędzi», które mogą być kojarzone z odpowiednimi maszynami. Możliwe jest wykorzystanie bibliotek narzędzi producentów oraz narzędzi użytych w definiowanej technologii, pogrupowanych względem pożądanych cech.

W zależności od wybranego typu maszyny system udostępnia tylko te typy strategii obróbczych, które mogą być wykonane na danej maszynie. W ten sam sposób dostowywane są domyślne parametry operacji.

 

 

                         blog2

 

 

Moduł symulacji maszynowej posiada następujące możliwości:

  • Symulacja wieloosiowej obróbki z uwzględnieniem ruchów maszyny zgodnie ze zdefiniowanym schematem jej kinematyki. 
  • Realistyczne odwzorowanie modelu. 
  • Wysoka autentyczność modelu wyniku obróbki pozwala na wizualną kontrolę jakości obróbki i wykrycie możliwych wad. 
  • Wizualizacja nieobrobionych obszarów i podcięć części

 

 

 

 

 

SYMULACJA

 

 

 

SprutCAM posiada potężny moduł symulacji maszynowej, pozwalający symulować obróbkę dla dowolnej maszyny, wygenerowanej na podstawie jej kinematyki i modeli bryłowych. Symulacja maszynowa pozwala zoptymalizować technologię względem określonych warunków, np. wydajności, czasu życia narzędzia, bezpieczeństwa urządzień i innych. W trakcie symulacji użytkownik wizualnie weryfikuje cały proces obróbki części z uwzględnieniem ruchów urządzień podstawowych i dodatkowych maszyny. Dodatkowo system automatycznie zaznacza bloki programu, gdzie wykryte zostaną kolizje, czy podcięcia. W pakiecie SprutCAM dostarczany jest zestaw maszyn, wśród których znajdują się praktycznie wszystkie typy maszyn do obróbki metalu  uniwersalne – używane do nacinania gwintów,

 

 

 

 

blog2